CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysis of Tool Wear in CGI Machining

Gustav Grenmyr (Institutionen för material- och tillverkningsteknik) ; Jacek Kaminski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik)
Proceedings of International Multi-Conference on Engineering and Technological Innovation, June 29th - July 2nd, 2008 – Orlando, Florida, USA Vol. Volume I (2008), p. 34-39.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-11-25. Senast ändrad 2010-09-07.
CPL Pubid: 78829

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Mekanisk tillverkningsteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Investigation on the Influence of Nodularity in Machining of Compacted Graphite Iron (CGI)