CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Using Autonomous Modular Material Handling Equipment for Manufacturing Flexibility

Björn Johansson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Edward Williams ; Tord Alenljung (Institutionen för signaler och system)
In Proceedings of the 2004 Winter Simulation Conference p. 1115-1121. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Discrete Event Simulation, Modularity, Manufacturing SystemsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-10-23. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 7878