CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

L'image associative comme moyen de communication pour renforcer le dialogue euntre concepteurs et usagers

Saddek Rehal (Institutionen för arkitektur)
Hygiène et securité du travail (0007-9952). Vol. 2006 (2006), nr 205, p. 23-32.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Design, Designprocess, Dialog, participationDenna post skapades 2008-11-25. Senast ändrad 2008-11-25.
CPL Pubid: 78766

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Byggproduktion
Husbyggnad
SAMHÄLLSVETENSKAP
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur