CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysis and Design of a Novel ×4 Sub-Harmonically Pumped Resistive HEMT Mixer

Sten E. Gunnarsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
IEEE Trans. Microwave Theory Tech Vol. vol. 56, no. 4 (2008),
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-11-25.
CPL Pubid: 78762

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur