CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A G-band (140 – 220 GHz) Microstrip MMIC Mixer operating in both Resistive and Drain-Pumped Mode

Sten E. Gunnarsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Niklas Wadefalk (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Iltcho Angelov (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Herbert Zirath (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Ingmar Kallfass ; Arnulf Leuther
Proc. of 2008 IEEE MTT-S International Microwave Symposium (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-11-25. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 78761

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur