CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A 220 GHz (G-band) Microstrip MMIC Single-Ended Resistive Mixer

Sten E. Gunnarsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Niklas Wadefalk (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Iltcho Angelov (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Herbert Zirath (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Ingmar Kallfass ; Arnulf Leuther
IEEE Microwave and Wireless Components Letter Vol. vol. 18, no. 3 (2008),
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-11-25. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 78760

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur