CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A 220 GHz Single-Chip Receiver MMIC with Integrated Antenna

Sten E. Gunnarsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Niklas Wadefalk (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Iltcho Angelov (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Herbert Zirath (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Ingmar Kallfass ; Arnulf Leuther ; Jan Svedin ; Sergey Cherednichenko (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik)
IEEE Microwave and Wireless Components Letter Vol. 18 (2008),
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-11-25. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 78759

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik (2007-2010)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur