CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Single-Chip 53 GHz Radiometer Front-End MMIC for Geostationary Atmospheric Measurements

Sten E. Gunnarsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Anders Emrich ; Herbert Zirath (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Rumen Kozhuharov (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Camilla Kärnfelt (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Johan Embretsén ; Christina Tegnander
Proc. of 2008 IEEE Radio and Wireless Symposium (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-11-25. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 78745

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur