CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Information quality implications of planning process integration

Mattias Gustavsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Journal of Manufacturing Technology Management Vol. 19 (2008), 8, p. 933-952.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-11-25.
CPL Pubid: 78721

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur