CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Influence of Visualization Technologies on Estimating Object Sizes and Colours

Ilona Heldal (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Lars Bråthe ; Beata Stahre (Institutionen för arkitektur)
Initiative Chalmers: Den mänskliga faktorn...?, Göteborg, Sweden, October 7–8, 2008 (2008)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2008-11-24. Senast ändrad 2012-11-23.
CPL Pubid: 78688

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur