CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High Speed 1.3 μm VCSELs for FTTH and RoF

Petter Westbergh (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Emma Söderberg (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Johan S. Gustavsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Modh (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
GigaHertz Symposium 2008 (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-11-24. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 78650