CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rule Breaking in New Product Development - Crime or Necessity?

Tommy Olin (Institutionen för projektledning) ; Jan Wickenberg (Institutionen för projektledning ; Institutionen för innovationsteknik)
Creativity and Innovation Management (0963-1690). Vol. 10 (2001), 1, p. 15-25.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-11-24. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 78643

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för projektledning (1999-2004)
Institutionen för innovationsteknik (1985-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur