CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Keynote Lecture - Landslide Hazards and Climate Change

Göran Sällfors (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Victoria Svahn (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik)
Proceedings from Nordisk geoteknikermöte, NGM, 15, Sandefjord (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-11-24.
CPL Pubid: 78612

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Geofysisk teknik

Chalmers infrastruktur