CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modified Planar Inverted Cone Antenna for Mobile Communication Handsets

Paul Hallbjörner ; Shi Cheng ; Anders Rydberg ; Kristian Karlsson (Institutionen för signaler och system, Antenner ; Extern)
IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters (2007)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-11-24.
CPL Pubid: 78611

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur