CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Developing User Needs for S-Mode

Eva Jacobson (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet) ; Margareta Lützhöft (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet)
NAV08-ILA37 International Navigation Conference (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-11-24. Senast ändrad 2010-10-01.
CPL Pubid: 78606

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet (2007-2011)

Ämnesområden

Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur