CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Eye tracking during high speed navigation at sea: Field trial in search of navigational gaze behaviour

Joakim Dahlman (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet) ; Fredrik Forsman (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet) ; Anna Sjörs ; Margareta Lützhöft (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet) ; Torbjörn Falkmer
Proceedings of the 6th annual meeting of the society for human performance in extreme environments (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-11-24. Senast ändrad 2010-10-01.
CPL Pubid: 78605

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet (2007-2011)

Ämnesområden

Arbetsvetenskap och ergonomi
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur