CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fatigue at sea: effects of the two-watch system

Margareta Lützhöft (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet)
1st International Ship-Port-Interface Conference - The Human Element, ISPIC 2008 (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-11-24. Senast ändrad 2010-10-01.
CPL Pubid: 78604

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet (2007-2011)

Ämnesområden

Yrkesmedicin
Arbetslivsstudier

Chalmers infrastruktur