CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integration work on the ship’s bridge

Margareta Lützhöft (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet) ; Jim Nyce
Journal of Maritime research Vol. 5 (2008), 2, p. -.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-11-24. Senast ändrad 2010-10-01.
CPL Pubid: 78602

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet (2007-2011)

Ämnesområden

Kognitionsforskning
Etnografi

Chalmers infrastruktur