CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Influence of Virtual Environment Technology on Estimating Object Sizes

Ilona Heldal (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Lars Bråthe ; Beata Stahre (Institutionen för arkitektur) ; Ralph Schroeder ; Anthony Steed
VSMM ’08 – Conference on Virtual Systems and Multi Media, Limassol, Cyprus, October 20 – 26, 2008 (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-11-22.
CPL Pubid: 78550

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Övrig informationsteknik

Chalmers infrastruktur