CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

User-Centred Product Development in Practice- Barriers for Developing Products That Satisfy User Needs

Oskar Rexfelt (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: User-centred product development, user requirements, user studiesDenna post skapades 2005-12-03. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 7855

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design (2005-2007)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2005-03-11
Tid:
Lokal: