CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The influence of the applied technologies on estimating graphical representations

Ilona Heldal (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle) ; Beata Stahre (Institutionen för arkitektur) ; Maria Spante (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle) ; Monica Billger (Institutionen för arkitektur)
Architectural Inquiries - Theories, methods and strategies in contemporary Nordic architectural research, Göteborg, Sweden, April 24–26, 2008 (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-11-21. Senast ändrad 2009-03-25.
CPL Pubid: 78527

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)
Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Medieteknik
Övrig informationsteknik

Chalmers infrastruktur