CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Developing Sketching Techniques in Virtual Reality for Better Understanding Urban Planning Processes

Beata Stahre (Institutionen för arkitektur) ; Monica Billger (Institutionen för arkitektur) ; Ilona Heldal (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle) ; susanne van Raalte
Initiative Chalmers: Den mänskliga faktorn...?, Göteborg, Sweden, October 7–8, 2008. (2008)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2008-11-21.
CPL Pubid: 78525

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Annan samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur