CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

To utilise student diversity to train the ability to change perspectives - experiences from a master level course on sustainable development

Magdalena Svanström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap) ; Morgan Fröling (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap) ; Marta Bialik (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
Proceedings to Engineering Education in Sustainable Development 2008 (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-11-20. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 78491

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Miljöteknik
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur