CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

How well are target proteins for human drugs conserved in species used for ecotoxicity testing?

D. G. Joakim Larsson ; Lina-Maria Gunnarsson ; E Kristiansson ; O. Nerman ; Alexandra Jauhiainen (Institutionen för matematiska vetenskaper)
SETAC Europe 18th annual conference, Warsaw, Poland. May 25-29, 2008 p. 27. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-11-19. Senast ändrad 2010-01-19.
CPL Pubid: 78396

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Kemi
Mikrobiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP

Chalmers infrastruktur