CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Demonstration of distortion suppression in photonic time-stretch ADC using back propagation method

Sheila Galt (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Johan Stigwall (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; S. Gupta ; B Jalali
MWP 2007 - 2007 IEEE International Topical Meeting on Microwave Photonics p. Pages 141-144. (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-11-19. Senast ändrad 2013-08-08.
CPL Pubid: 78392

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Optik
Optisk fysik
Fotonik

Chalmers infrastruktur