CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Measurements of human exposure from emerging wireless technologies

Yngve Hamnerius (Institutionen för signaler och system, Bioeffekter)
5th International Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields. September 28th - October 2nd 2008, Città del Mare, Terrasini, Palermo, Italy p. 6. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: human exposure, wireless technologiesDenna post skapades 2008-11-19.
CPL Pubid: 78373

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Bioeffekter (2005-2010)

Ämnesområden

Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur