CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Measurements of contact currents induced by electric field in high voltage substations

Yngve Hamnerius (Institutionen för signaler och system, Bioeffekter) ; Jonas Cedergren
BEMS 2008, BioElectromagnetics Society Annual meeting, San Diego, Ca, USA, June 2008 Vol. 30 (2008), p. 175-176.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Electric fields, contact current, high voltage, substationDenna post skapades 2008-11-19.
CPL Pubid: 78372

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Bioeffekter (2005-2010)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur