CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Forskning om elöverkänslighet och andra effekter av elektromagnetiska fält 2008

Anders Ahlbom ; Maria Feychting ; Yngve Hamnerius (Institutionen för signaler och system, Bioeffekter) ; Lena Hillert
Stockholm : FAS, 2008. - 31 s.
[Rapport]

Nyckelord: Elöverkänslighet, hälsoeffekter, elektromagnetiska fält


Femte årsrapporten från en projektgrupp som tillsatts med anledning av ett regeringsuppdrag till FAS.Denna post skapades 2008-11-19. Senast ändrad 2013-06-19.
CPL Pubid: 78371

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Bioeffekter (2005-2010)

Ämnesområden

Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik
Folkhälsomedicinska forskningsområden

Chalmers infrastruktur