CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Constellation diagram analysis of DPSK signal regeneration in a saturated parametric amplifier

Mats Sköld (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; J. Yang ; Henrik Sunnerud (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Shoichiro Oda ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Optics Express Vol. 16 (2008), 9, p. 5974-5982.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-11-19. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 78337

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Fotonik

Chalmers infrastruktur