CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Describing Values in Relation to Choices in LCA

Bengt Steen (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Int J LCA, OnlineFirst (2005)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: LCA, Value, Choice, weightingDenna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 7832

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur