CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Utvecklingsprocesser

Stig Karlsson ; Anna-Lisa Osvalder (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Linda Rose
Arbete och teknik på människans villkor p. 38. (2008)
[Kapitel]

Nyckelord: Ergonomi, livscykelanalys, arbetsanlys, kognitiv arbetsanlys, interaktiv metodik, participativ metodikDenna post skapades 2008-11-18. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 78319