CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Metoder

Metodpaket för ämnesområdet Ergonomi/Human Factors

Anna-Lisa Osvalder (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Linda Rose ; Stig Karlsson
Arbete och teknik på människans villkor p. 105. (2008)
[Kapitel]

Nyckelord: datainsmalingsmetoder, utvärderingsmetoder, uppgiftsanalys, utvecklingsmetoder, mental arbetsbelastning, interaktionsanalys, antropometriska metdoder, subjektiv skattning, objektiva ergonomimätningar, fysisk belastning, komfort, riskanalys, miljöpåverkansanalysDenna post skapades 2008-11-18. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 78318

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur