CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Larm och larmsystem

Anna Thunberg (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Anna-Lisa Osvalder (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
Stockholm : Statens kärnkraftsinspektion SKI, 2008. - 95 s.
[Rapport]

Nyckelord: larm, visuell skärmdesign, larmsystem, kärnkraft, kontrollrum


SKI-rapport 2008:34Denna post skapades 2008-11-18. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 78316

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Systemteknik
Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur