CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Människa-tekniksystem

Anna-Lisa Osvalder (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Pernilla Ulfvengren
Arbete och teknik på människans villkor p. 85. (2008)
[Kapitel]

Nyckelord: människa-maskinsystem, gränssnittsdesign, kognitiv ergonomi, sinnen, minne, beslutsfattande, uppmärksamhet, prestation, automation, displayerDenna post skapades 2008-11-18. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 78313

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur