CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Arbete och teknik på människans villkor

Anna-Lisa Osvalder (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Mats Bohgard ; Stig Karlsson ; Eva Loven ; Lars-Åke Mikaelsson ; Lena Mårtensson ; Linda Rose ; Pernilla Ulfvengren
(2008)
[Bok, med redaktör]

Nyckelord: ergonomi, arbetsmiljö, ekonomi, människa-tekniksystem, risk, metod, process, fysiklaiska faktorer, psykosocial, kognition, belastningar, arbetsmiljölagstiftningenDenna post skapades 2008-11-18. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 78309