CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Relations between coherence bandwidth and average mode bandwidth in reverberation chamber for wireless device measurement

Xiaoming Chen (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner)
International Symposium on Antennas and Propagation, Taipei, Taiwan, ,27-30 October 2008 (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-11-18.
CPL Pubid: 78292

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur