CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Non-Commutative Open (p,q)-String Theories

Ulf Gran (Institutionen för teoretisk fysik) ; Mikkel Nielsen (Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik)
JHEP Vol. 0111 (2001), p. 022 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

In this paper we make an SL(2,Z)-covariant generalisation of the noncommutative theories, NCYM and NCOS on the D3-brane, and NCOS on the D5-brane in type IIB. Usually, the noncommutative theories are obtained by studying perturbative F-string theory, and the parameters governing the noncommutative theories are given by the open string data. The S-duality of NCYM and NCOS on the D3-brane has been seen by dualising the background, keeping the F-string under study fixed. We give an SL(2,Z)-covariant generalisation of the open string data relevant when one instead studies perturbative (p,q)-string theory. The S-duality of NCYM and NCOS on the D3-brane is reproduced by instead keeping the background fixed and studying different (p,q)-string theories. We also obtain new noncommutative open (p,q)-string theories on the D3-brane and the D5-brane which are S-dual to ordinary NCOS. The theories are studied using the supergravity duals of the D3-brane and the D5-brane, corresponding to a probe brane in the relevant background.Denna post skapades 2008-11-18. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 78280

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teoretisk fysik (1900-2003)
Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik (1900-2005)

Ämnesområden

Fysik
Elementarpartikelfysik

Chalmers infrastruktur