CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Time domain system for microwave tomography

Xuezhi Zeng (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Andreas Fhager (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Peter Linnér (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system)
Medicinteknikdagarna 2008 (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-11-18. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 78275

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik
Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur