CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparative numerical studies of projectile impacts on plain and steel-fibre reinforced concrete

Ulrika Nyström (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Kent Gylltoft (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Proceedings Nordic Concrete Research, Bålsta, Sweden 2008 p. 198-199. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-11-18.
CPL Pubid: 78252

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur