CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stötvågs- och splitterbelastade betongkonstruktioner

Ulrika Nyström (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Björn Ekengren ; Kent Gylltoft (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Morgan Johansson ; Joosef Leppänen
Bygg&Teknik (0281-658X). Vol. 08 (2008), 7, p. 46-49.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Vare sig det handlar om olyckshändelser, terroristattacker eller krigshandlingar finns risken att byggnader i samhället utsätts för explosioner. Huruvida hänsyn tas till detta vid dimensionering och analys av en byggnad beror bland annat på hur stor risken är för att en sådan last ska uppkomma samt hur stor skada denna kan tillåtas orsaka på byggnaden, dess inventarier och på personer i eller i närheten av byggnaden. Att responsen för en struktur utsatt för en extrem dynamisk belastning skiljer sig från responen vid en statisk belastning är känt, men det finns fortfarande mycket att utforska och lära om de fenomen i betongen som kopplas till den extrema belastningen och som leder till denna beteendeskillnad.Denna post skapades 2008-11-18. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 78247

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Konstruktionsteknik

Chalmers infrastruktur