CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Acquisition of single cell data in an optical microscope

Kristin Sott (Institutionen för fysik (GU) ; SuMo Biomaterials) ; Emma Eriksson ; Mattias Goksör
LOC Technologies and Applications (2008)
[Kapitel]


Denna post skapades 2008-11-18. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 78199

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik (GU) (GU)
SuMo Biomaterials

Ämnesområden

Optisk fysik
Biofysik
Cell- och molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur