CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optical systems for single cell analyses

Kristin Sott (Institutionen för fysik (GU) ; SuMo Biomaterials) ; Emma Eriksson ; Elzbieta Petelenz ; Mattias Goksör
Expert Opinion on Drug Discovery Vol. 3 (2008), 11, p. 1323-1344.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-11-18. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 78197

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik (GU) (GU)
SuMo Biomaterials
Institutionen för cell- och molekylärbiologi (1994-2011)

Ämnesområden

Biofysik
Cell- och molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur