CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improved beam steering accuracy of a single beam with a 1D phase-only spatial light modulator

David Engström ; Jörgen Bengtsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Emma Eriksson ; Mattias Goksör
Optics Express Vol. 16 (2008), 22, p. 18275-18287.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-11-18. Senast ändrad 2011-01-20.
CPL Pubid: 78193

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik (GU) (GU)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Optik
Beräkningsfysik

Chalmers infrastruktur