CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Propagation of partially coherent light beams with parabolic intensity distribution in noninstantaneous nonlinear Kerr media

Tobias Hansson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Dan Anderson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Mietek Lisak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; V.E. Semenov ; U. Österberg
J. Optical Soc. Am. Vol. B25 (2008), p. 1780-1785.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-11-17. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 78032

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Nonlinear Dynamics of Coherent and Partially Coherent Optical Waves


Nonlinear Theory of Partially Coherent Optical Waves