CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On space-time means for solutions of nonlinear Klein-Gordon equations

Håkan Blomqvist (Institutionen för matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. ISBN: 91-7291-350-9.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: nonlinear Klein-Gordon equation, linear Klein-Gordon equation, asymptotic properties, rate of decay, boundedness of space-time means, properties inherited from the corresponding linear case, nonlinear Volterra integral inequality with singular kernelDenna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 78

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 2032