CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Utvärdering av system för uppföljning av hjärtsviktspatienter i hemmet

Anna Gund (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Bengt Arne Sjöqvist (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Kaj Lindecrantz (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system ; Extern) ; Inger Ekman
Proceedings of Medicinteknikdagarna 2008. Annual conference of Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik. Oct, 2008. Göteborg p. 86. (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-11-14. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 77897

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa (GU)

Ämnesområden

Övrig informationsteknik
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
Medicinsk informatik
Medicinsk teknik
Äldre och åldrande

Chalmers infrastruktur