CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Heat and Mass Transfer

Bo Leckner (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
Multiphase Flow Handbook / edited by Clayton Crowe p. 5.30-5.55. (2006)
[Kapitel]Denna post skapades 2006-12-20. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 7789

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur