CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Spatial Analysis and Modelling Motivated by Epidermal Nerve Fibers

Viktor Olsbo (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2008. ISBN: 978-91-7385-202-9.- viii, 22 + 4 papers s.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2008-11-13. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 77870

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2008-12-12
Tid: 10:15
Lokal: Pascal
Opponent: Antti Penttinen

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 2883