CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluation of Concepts for secondary SOx and NOx Removal from the Oxy-Fuel Process

Daniel Kühnemuth (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Fredrik Normann (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Filip Johnsson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Klas Andersson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
ICPWS_15, Berlin, Germany (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-11-13. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 77861

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Termisk energiteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur