CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Förbättrad användning av aEEG för övervakning av centralnervös funktion hos nyfödda barn. En prospektiv, populationsbaserad studie.

Magnus Thordstein ; Anders Flisberg ; L Inganäs ; A Mourtzis ; L Karlsson ; K Rex ; Johan Löfhede (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Nils Löfgren
Proceedings of Medicinteknikdagarna 2008. Annual conference of Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik. Oct, 2008. Göteborg p. 47. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-11-13. Senast ändrad 2008-11-18.
CPL Pubid: 77859

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)

Ämnesområden

Signalbehandling
Medicinsk teknik
Klinisk neurofysiologi

Chalmers infrastruktur